ДОГОВІР

Виконавець: Експерт із саморозвитку та особистого благополуччя - фізична особа підприємець в лиці Панасюк Віти Сергіївни.

Клієнт: фізична чи юридична особа.

1. Загальні положення

1.1. Предмет контракту

Надання консультаційних послуг Експертом Клієнту.

  1. 2. Теоретичні засади роботи
Виконавець є сертифікованим спеціалістом у модальності Інтегрального Нейропрограмування, що займається психокорекцією, консультуванням та психотерапією. У межах означеного методу Клієнт розглядається як ментально здорова людина, що потребує розширення свого світогляду та методів подолання життєвих ситуацій різного рівня складності задля підвищення та покращення рівня свого життя та самопочуття. Консультація/сеанс/заняття/сесія - носять синонімічний характер тут і базуються на співпраці Клієнта та Експерта, де Експерт допомагає Клієнту самостійно намітити шляхи вирішення своєї ситуації направляючи його в необхідному для цього напрямку та забезпечуючи необхідними інструментами та знаннями.

  1. 3. Практичний інструментарій
Консультативна робота буває: індивідуальною, сімейною (за участю обох представників подружжя одночасно чи батьків з дітьми), груповою.

ІНП базується на використанні чотирьох кодів: психосемантичного, невралгічного, просторового та символічного. Також в роботі можуть використовуватися: малюнки, ігровий комплекс, дихальні вправи.

2. Межі компетентності Експерта

2.1. Експерт є компетентним у:

- проведенні психологічної діагностики;

- з'ясуванню суті проблеми та формуванню бажаного результату Клієнта;

- психологічному консультуванні (наданні психологічних рекомендацій);

- застосуванні інтегрального нейропррограмування;

- психологічному інформуванні (наданні психологічних знань).

2.2. За межі компетентності Експерта виходить:

- робота з психічно хворими та розумово відсталими людьми;

- застосування гіпнотичних та інших "агресивних" методів впливу на особистість;

- використання медикаментозного лікування.

3. Обов'язки, права та відповідальність Експерта

3.1. Експерт зобов'язаний:

- надавати всю можливу психологічну та консультаційну допомогу Клієнту у вигляді психологічного консультування, інформування та навчання базовим технікам інтегрального нейропрограмування;

- використовувати апробовані психодіагностичні, консультативні та психотерапевтичні методи.

3.2. Експерт несе відповідальність за:

- правильність, достатність та необхідність психологічних рекомендацій;

- правильність застосування психотерапевтичних технік;

- збереження конфіденційності інформації отриманої від клієнта.3.3. Експерт має право:

- отримувати інформацію необхідну для надання психологічної допомоги;

- консультуватися з іншими фахівцями, зберігаючи конфіденційність особи

Клієнта;

- порушити конфіденційність у випадку, якщо отримана інформація загрожує життю клієнта або інших людей.

4. Обов'язки, права та відповідальність Клієнта.

4.1. Клієнт зобов'язаний надавати Експерту усю необхідну інформацію для проведення ефективного консультування.

4.2. Клієнт несе відповідальність за дотримання порад та рекомендацій Експерта.

4.3. Клієнт має право на:

- безумовну повагу з боку Експерта;

- особистісну безпеку під час психологічного консультування;

- невиконання порад та рекомендацій, відмову від психотерапевтичних процедур. У разі дострокового припинення роботи за бажанням Клієнта, Клієнт зобов'язаний повідомити про перерву чи припинення отримування консультаційних послуг Експерта задля екологічного завершення співпраці.

5. Графік роботи та оплата послуг

5.1. Консультативні зустрічі відбуваються за попередньою та індивідуальною домовленістю.

5.2. Про перенесення зустрічей сторони повідомляють одна одну за 24 години.

5.3. Платня за послуги є фіксованою відповідно до обраного плану (ціни та плани вказані на сайті). Тарифікація погодинна, якщо інше не передбачено умовами пакету послуг.

5.4. Клієнт оплачує кожну зустріч окремо, безпосередньо перед нею або ж разовим внеском за ту кількість годин, яку він обрав.

5.5. Якщо клієнт не з'явився на зустріч і не попередив про це психолога у встановлений термін – він має сплатити за зустріч відповідно до встановленого тарифу.

5.6. У разі дострокового припинення "Вигідного тарифного плану" з ініціативи Клієнта, йому повертається різниця коштів за невикористані години та отримані послуги, що тарифікуються по стандартній ціні.

6. Інші умови

6.1. Контракт вступає в силу з моменту підписання або ознайомлення з ним на сайті і поданням "запиту на консултацію" і діє до остаточного виконання сторонами зобов'язань.

6.2. Суперечки між сторонами вирішуються в законодавчо встановленому порядку.

6.3. Контракт може бути розірвано за згодою сторін або в односторонньому порядку за умови невиконання однією зі сторін своїх зобов'язань.ЕКСПЕРТ:

Панасюк Віта Сергіївна, ФОП, зареєстрований за адресою:

вул. Герцена 35, м. Київ, 04050РЕКВІЗИТИ:

UA28 321842 00000 26001053065622 в

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842